Тусламж ба хандив

КОВИД-19 цар тахлын хариу арга хэмжээнд хувь хүмүүс байгууллага, олон улсын байгууллагын зүгээс үзүүлж буй хандив тусламжийн мэдээлэл
1. КОВИД-19 халдварын эсрэг хариу арга хэмжээ: Хүмүүнлэгийн, Эрүүл мэндийн, Нийгэм-Эдийн засгийн салбараар


2. Ковид цар тахалтай тэмцэхэд хувийн сектороос үзүүлж буй тусламж хандив
Цар тахлын үеийн тусламжийн нөхцөл байдлыг бид дараах графикаас харж болно.

Эх сурвалж: Улсын онцгой комиссМонгол дахь НҮБ Финтек Солюшнс ХХК-тай хамтран COVID-19-ийн бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй бэрхшээлийн талаар эдийн засаг, нийгмийн нөлөөллийг 'бодит цаг хугацаанд' хянах, COVID-19-ийн хариу арга хэмжээг цаг тухайд нь дэмжих шийдлийг тодорхойлох төслийг эхлүүлэв.

Төслийн зорилго нь COVID-19 цартахлын үед Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн талаархи мэдээлэл, ард иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлэх нөлөөллийг цаг тухайд нь мэдээллээр хангах явдал юм. Мэдээллийг ДЭМБ-ын эх сурвалж, Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамнаас цаг тухайд нь гаргаж өгдөг.

Бид COVID-19-т хүмүүс, аж ахуйн нэгжүүд хэрхэн өртөж байгааг, ямар сорилт хамгийн их өртөж байгааг тодорхойлохыг зорьж байна. COVID-19-ийн үеэр нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг.


Вэбсайтын тухай
Монгол дахь НҮБ нь Финтек Солюшнс ХХК-тай хамтран COVID-19-ийн бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй бэрхшээлийн талаар эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг ‘бодит цаг хугацаанд’ хянах, COVID-19-ийн хариу арга хэмжээг цаг тухайд нь дэмжих шийдлийг тодорхойлох төслийг эхлүүлжээ. Төслийн зорилго нь COVID-19 цартахлын үеэр Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн талаархи мэдээлэл, ард иргэд, бизнес эрхлэгчдэд үзүүлэх нөлөөллийг цаг тухайд нь мэдээллээр хангах явдал юм. Мэдээллийг ДЭМБ болон Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамнаас цаг тухайд нь гаргаж өгдөг.